Cho thuê Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 57
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 35 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

40 m2
Bắc
4
2
₫ 12 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 37 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 38 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

₫ 23 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

55 m2
₫ 25 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

47 m2
5
3
₫ 12.5 triệu

07/11/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

65 m2
5
5
₫ 30 triệu

07/11/2020

Cho thuê Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

60 m2
8
5
₫ 21 triệu

07/11/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

55 m2
₫ 2 tỷ

07/11/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

₫ 32 triệu

07/11/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

70 m2
Tây Nam
6
4
₫ 42 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

50 m2
4
4
₫ 17 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

55 m2
₫ 33 triệu

07/10/2020