Cho thuê nhà riêng tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 35
Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

100 m2
4
5
₫ 25 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Đông

360 m2
₫ 20 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 19 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 16 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 15 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

100 m2
3
3
₫ 2 tỷ

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 35 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 18 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 23 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 17 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Đông

100 m2
4
3
₫ 18 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

90 m2
Tây Nam
8
8
₫ 40 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

80 m2
1
1
₫ 7 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Tây

₫ 15 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 15 triệu

02/20/2020