Kết quả trang 891 cho Cho thuê Nhà phố tại Việt Nam

13351 - 13365 của 13503
Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

240 m2
4
5
₫ 25 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

170 m2
Đông Bắc
5
3
₫ 15 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

250 m2
Đông
₫ 25 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

32 m2
₫ 32 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

45 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 11 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

336 m2
Đông Bắc
₫ 45 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

32 m2
₫ 32 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

32 m2
₫ 8 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

220 m2
4
4
₫ 16 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

136 m2
₫ 25 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

56 m2
Tây Nam
4
5
₫ 12 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

210 m2
₫ 9 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

296 m2
₫ 12 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

80 m2
₫ 7 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

192 m2
₫ 12 triệu

09/28/2017