Cho thuê nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh

11851 - 11865 của 12026
Cho thuê nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

70 m2
₫ 22 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

₫ 11 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

71 m2
₫ 45 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

56 m2
₫ 45 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

128 m2
₫ 160 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

243 m2
₫ 170 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

30 m2
2
1
₫ 5 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

₫ 7 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

100 m2
₫ 65 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

₫ 8 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

40 m2
₫ 40 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

₫ 8 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

120 m2
₫ 80 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

₫ 9 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

64 m2
₫ 38 triệu

09/18/2020