Cho thuê nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 12026
Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 90 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 35 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 23 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 65 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 28 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 17 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

₫ 25 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 45 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 28 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 19 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 33 triệu

11/20/2020