Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 826
Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

105.8 m2
₫ 161 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

84 m2
₫ 35 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

71.4 m2
₫ 40 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

100 m2
₫ 150 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

132 m2
₫ 122 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 06

82 m2
₫ 18 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

64 m2
₫ 28 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

33 m2
₫ 22 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

140 m2
₫ 30 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

₫ 22 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 6 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

60 m2
₫ 25 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

68 m2
₫ 25 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 09

₫ 35 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 06

400 m2
₫ 55 triệu

07/13/2020