Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 245
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 122 tỷ

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

350 m2
₫ 70 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

225 m2
4
3
₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

378 m2
4
₫ 145 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

560 m2
6
7
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

555 m2
9
10
₫ 120 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

320 m2
6
6
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

500 m2
8
6
₫ 69 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

1100 m2
7
₫ 250 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

608 m2
2
5
₫ 57 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 45 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

₫ 38 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

100 m2
₫ 14.2 tỷ

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

₫ 48 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 03

₫ 15 tỷ

02/21/2020