Cho thuê nhà phố tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 386
Cho thuê nhà nguyên căn

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 80 triệu

09/08/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

₫ 60 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 50 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

₫ 35 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 35 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 18 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

₫ 13 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

₫ 35 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

₫ 30 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

168 m2
1
2
₫ 45 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

195 m2
1
1
₫ 55 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

264 m2
5
2
₫ 45 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

₫ 8 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

100 m2
₫ 38 triệu

09/02/2020