Cho thuê nhà phố tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 221
Cho thuê nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

64 m2
5
₫ 27 triệu

11/19/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

120 m2
₫ 35 triệu

11/19/2020

Cho thuê nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 50 triệu

11/19/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

80 m2
2
1
₫ 5.5 triệu

11/17/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

240 m2
4
5
₫ 18 triệu

11/17/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

₫ 26 triệu

11/17/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

₫ 26 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 21 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 55 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

₫ 26 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 5 triệu

11/12/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 5 triệu

11/12/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 8.5 triệu

11/12/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 10 triệu

11/12/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 45 triệu

11/11/2020