Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 446
Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

80 m2
3
₫ 30 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 600 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

80 m2
₫ 45 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

164 m2
₫ 160 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 25 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 45 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

50 m2
Đông
2
2
₫ 20 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

150 m2
₫ 30 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

960 m2
₫ 130 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

314 m2
6
5
₫ 65 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

336 m2
6
5
₫ 42 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

₫ 90 triệu

08/10/2020