Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 447
Cho thuê nhà hẻm xe hơi Chu Văn An thông qua Bùi Đình Túy

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

80 m2
3
2
Phan Thanh Phong Phan
₫ 16 triệu

09/19/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

₫ 15 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

₫ 12.5 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

68 m2
6
6
₫ 40 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

₫ 30 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 16 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 70 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

60 m2
₫ 28 triệu

08/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

60 m2
₫ 20 triệu

08/28/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

75 m2
₫ 19.8 triệu

08/26/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

49 m2
₫ 21 triệu

08/26/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 56 triệu

08/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

60 m2
₫ 35 triệu

08/21/2020

Cho thuê nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

450 m2
9
5
₫ 72 triệu

09/02/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

76 m2
₫ 38 triệu

08/28/2020