Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 214
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

₫ 85 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 50 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 11 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

20 m2
1
1
₫ 3.2 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

140 m2
9
7
₫ 45 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

100 m2
5
4
₫ 24 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

70 m2
3
3
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

80 m2
3
3
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

110 m2
₫ 79 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 16 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

80 m2
₫ 85 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

100 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

552 m2
₫ 50 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

552 m2
10
11
₫ 50 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

45.5 m2
₫ 17 triệu

11/20/2019