Cho thuê nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 386
Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

₫ 25 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

68 m2
4
4
₫ 16 triệu

11/19/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 11 tỷ

11/18/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

₫ 64 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 43 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 30 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

80 m2
4
3
₫ 22 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

1104 m2
₫ 200 triệu

11/15/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

97.5 m2
₫ 325 triệu

11/14/2020

Cho thuê nhà phố 28 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

1225 m2
28
28
₫ 18 triệu

11/13/2020

Cho thuê nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

98 m2
5
3
₫ 17 triệu

11/13/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

110 m2
4
4
₫ 37 triệu

11/13/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 5 triệu

11/12/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

₫ 5 triệu

11/11/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

90 m2
4
3
₫ 16 triệu

11/10/2020