Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 399
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

280 m2
₫ 39 triệu

07/05/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

280 m2
₫ 49 triệu

07/05/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

120 m2
2
2
₫ 14 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

₫ 23 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

80 m2
8
4
₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 35 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 4 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 35 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

₫ 7 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 23 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 40 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

324 m2
₫ 80 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

160 m2
₫ 122 triệu

07/03/2020