Cho thuê nhà phố tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 47
TOP
Cho Thuê Nhà Giá Rẻ Mới Đẹp 3 Lầu 190m2 Q9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

190 m2
Đông Nam
4
4
₫ 12 triệu

03/31/2017

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

125 m2
Đông Nam
3
2
₫ 7 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Bình

15 m2
3
3
₫ 3 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

1217 m2
₫ 60 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

110 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1 tỷ

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

120 m2
4
5
₫ 11 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Bình

124 m2
3
3
₫ 1 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

77 m2
4
3
₫ 15 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

150 m2
Tây Nam
4
3
₫ 12 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

60 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 7 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

188 m2
Nam
₫ 23 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

80 m2
₫ 12 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

88 m2
₫ 14 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

₫ 10 triệu

12/05/2019