Mua bán nhà tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 43
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 5 triệu

01/24/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

90 m2
6
5
₫ 30 triệu

01/23/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

100 m2
2
3
₫ 16.5 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

100 m2
3
3
₫ 16 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

100 m2
5
4
₫ 30 triệu

01/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 25 triệu

01/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 11

40 m2
₫ 6.5 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 40 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 18 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 12

264 m2
18
19
₫ 80 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

160 m2
6
7
₫ 80 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 38 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 28 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

₫ 36 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 15

₫ 15 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

₫ 20 triệu

01/16/2020