Cho thuê Nhà phố tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 989
Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

140 m2
₫ 100 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 5 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

400 m2
₫ 50 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 19 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

120 m2
2
₫ 12 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 85 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 90 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 190 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 210 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 310 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 240 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 90 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 220 triệu

08/05/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 45 triệu

08/05/2020