Cho thuê nhà phố tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 84
Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

744 m2
8
9
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

445.5 m2
1
2
₫ 60 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

320 m2
5
6
₫ 60 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

270 m2
4
5
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

864 m2
₫ 140 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

288 m2
4
5
₫ 19 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

288 m2
5
5
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

200 m2
1
1
₫ 80 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

64 m2
4
₫ 18 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

400 m2
6
5
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

810 m2
4
₫ 100 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

481.25 m2
5
6
₫ 60 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 40 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

68 m2
₫ 20 triệu

02/22/2020