Cho thuê nhà phố tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 275
Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 22 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

₫ 27 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 25 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 14 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

₫ 25 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 30 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

100 m2
₫ 25 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 32 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 20 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

₫ 25 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

₫ 25 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 22 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 45 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

₫ 25 triệu

09/24/2020