Cho thuê Nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 756
Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 50 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 100 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 60 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 270 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

80 m2
₫ 40 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 30 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 45 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 99 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 70 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 45 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 45 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 40 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 35 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 40 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 48 triệu

08/09/2020