Cho thuê nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 135
Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 99 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 80 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

59.5 m2
4
4
₫ 9.45 tỷ

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

43.18 m2
4
5
₫ 13.5 tỷ

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

80 m2
₫ 40 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

170 m2
₫ 140 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 21 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 75 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 55 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 35 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 70 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

11/13/2019