Cho thuê nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 602
Cho thuê nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

360 m2
Đông
9
9
₫ 33 triệu

11/25/2020

Cho thuê nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

72 m2
5
5
₫ 15 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

400 m2
₫ 80 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

192 m2
₫ 120 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

288 m2
₫ 85 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

576 m2
₫ 210 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

64 m2
₫ 60 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

200 m2
₫ 85 triệu

11/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

88 m2
₫ 60 triệu

11/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 59 triệu

11/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 59 triệu

11/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 50 triệu

11/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 45 triệu

11/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

180 m2
₫ 70 triệu

11/17/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

126 m2
₫ 40 triệu

11/17/2020