Cho thuê nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 451
Cho thuê nhà 2 mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 50 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 100 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 210 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 140 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

₫ 25 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

125 m2
₫ 75 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

400 m2

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

360 m2
₫ 120 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

₫ 95 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

72 m2
₫ 84 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 380 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

179 m2
₫ 120 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

45 m2
₫ 50 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

48 m2
₫ 60 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 120 triệu

02/25/2020