Cho thuê nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 464
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

75.6 m2
₫ 80 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

500 m2
₫ 120 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 100 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 35 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 70 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

120 m2
₫ 22 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

280 m2
4
4
₫ 83 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 100 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

700 m2
8
8
₫ 160 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 195 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

252 m2
2
2
₫ 205 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

637 m2
₫ 515 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

360 m2
₫ 120 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

₫ 95 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 125 triệu

02/17/2020