Cho thuê nhà phố tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1457
Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 14.5 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
5
₫ 25 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 40 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 15 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

80 m2
₫ 15 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 29 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố 110 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

₫ 18 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
1
2
₫ 35 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

214 m2
₫ 125 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 14 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

912 m2
₫ 1.248 tỷ

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

228 m2
₫ 55 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

100 m2
₫ 40 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

800 m2
₫ 136 triệu

09/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

80 m2
₫ 27 triệu

09/25/2020