Mua bán đất nền tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 1550
Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
4
4
₫ 65 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
7
7
₫ 45 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

390 m2
₫ 36 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

320 m2
₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

115 m2
₫ 45 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 23 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

320 m2
₫ 27 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 42 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

160 m2
₫ 58 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 25 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

140 m2
₫ 58 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

170 m2
₫ 25 triệu

12/09/2019