Cho thuê nhà phố tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 739
Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

400 m2
₫ 60 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

180 m2
₫ 240 tỷ

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 25 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 68 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 79 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

70 m2
1
1
₫ 27 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 120 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 130 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 350 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 120 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 156 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 160 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

70 m2
₫ 103 triệu

08/19/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 49.8 triệu

09/05/2020

Cho thuê nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

55 m2
5
5
₫ 42 triệu

09/02/2020