Cho thuê Nhà phố tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 129
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

₫ 50 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

428 m2
8
8
₫ 50 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

72 m2
6
6
₫ 50 tỷ

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

252 m2
4
3
₫ 40 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

142.8 m2
5
4
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 02

276 m2
4
5
₫ 50 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

200 m2
4
4
₫ 22 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

450 m2
8
9
₫ 50 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

331.5 m2
4
3
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

297.5 m2
5
6
₫ 50 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

281.2 m2
6
3
₫ 23 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

170 m2
4
4
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

320 m2
7
4
₫ 40 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

₫ 100 triệu

05/23/2020