Cho thuê nhà phố tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 104
Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

₫ 30 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

77 m2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

80 m2
₫ 68 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

₫ 175 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

480 m2
₫ 180 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

100 m2
3
₫ 14.5 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

120 m2
6
₫ 100 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

₫ 4.5 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

262 m2
₫ 42 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

126 m2
3
3
₫ 15 triệu

11/5/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

11/4/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

154 m2
Tây Nam
3
2
₫ 13.5 triệu

11/4/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

100.8 m2
₫ 80 triệu

11/4/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

840 m2
₫ 330 triệu

11/3/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

₫ 30 triệu

11/1/2019