Cho thuê Nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1341
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

₫ 59 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

₫ 30 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

₫ 36 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

112 m2
₫ 15 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

₫ 30 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

₫ 22 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

₫ 20 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

60 m2
4
5
₫ 25 triệu

07/25/2020

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

120 m2
10
10
₫ 150 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

100 m2
8
₫ 120 tỷ

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

120 m2
10
10
₫ 150 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

350 m2
₫ 300 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

1020 m2
₫ 130 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

189 m2
₫ 50 triệu

08/09/2020