Cho thuê Nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1266
Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

₫ 27 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

68 m2
Đông
3
4
₫ 26 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

₫ 55 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 40 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

₫ 45 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

₫ 60 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

72 m2
₫ 45 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

450 m2
₫ 300 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

200 m2
₫ 170 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

300 m2
₫ 250 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

81 m2
₫ 80 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

77 m2
₫ 70 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

20 m2
₫ 43 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

32 m2
₫ 30 triệu

08/10/2020