Cho thuê nhà phố tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 733
Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 75 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 56 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 119 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 95 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 120 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

418 m2
₫ 506 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 550 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

68 m2
₫ 70 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 50 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

260 m2
₫ 575 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 50 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 95 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 410 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 80 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 68 tỷ

01/20/2020