Cho thuê nhà phố tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1238
TOP
Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 120 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố 15 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 100 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 180 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 200 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 40 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 105 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 127.1 tỷ

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 179 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 80 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 59 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 100 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 720 triệu

02/25/2020