Cho thuê Nhà phố tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 19
Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

100 m2
4
4
₫ 23 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

40 m2
Đông
4
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

40 m2
Đông
4
3
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 30 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

30 m2
2
3
₫ 7 tỷ

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

42 m2
3
4
₫ 8 tỷ

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

175 m2
4
3
₫ 10 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phú Xuân

₫ 10 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

₫ 18 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

200 m2
3
₫ 9 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

42 m2
Nam
2
2
₫ 6.5 triệu

07/09/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 7.5 triệu

07/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 6 triệu

07/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 10 triệu

07/05/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 30 triệu

07/01/2020