Cho thuê nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 85
Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

190 m2
Tây Bắc
9
16
₫ 170 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 90 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

₫ 500 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

₫ 65 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

235 m2
₫ 115 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

260 m2
₫ 180 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

4200 m2
₫ 135 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

465 m2
₫ 60 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

74.6 m2
₫ 45 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

130 m2
9
9
₫ 8 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

112 m2
8
8
₫ 8 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

40 m2
₫ 5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

140 m2
1
1
₫ 80 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

50 m2
7
7
₫ 37 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

70 m2
₫ 23 triệu

11/21/2019