Cho thuê nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 42
Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

130 m2
9
9
₫ 8 tỷ

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

112 m2
8
8
₫ 8 tỷ

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

₫ 45 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

75 m2
₫ 70 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

₫ 200 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

₫ 60 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

200 m2
₫ 30 triệu

01/14/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
₫ 55 triệu

01/14/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
₫ 55 triệu

01/14/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
₫ 16 triệu

01/14/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

260 m2
₫ 180 triệu

01/14/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

500 m2
₫ 200 triệu

01/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

₫ 18 triệu

01/11/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

60 m2
7
6
₫ 23 triệu

01/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

90 m2
₫ 10 triệu

01/09/2020