Mua bán nhà phố tại Tp. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 23
Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 4.5 triệu

02/25/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

80 m2
₫ 20 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

88 m2
₫ 13.5 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

30 m2
Bắc
1
1
₫ 4 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 50 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phố Bùi Xương Trạch

35 m2
₫ 20 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

400 m2
₫ 35 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

139 m2
₫ 42 triệu

02/19/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

399 m2
₫ 50 triệu

02/12/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

225 m2
₫ 13 triệu

02/12/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

200 m2
₫ 40 triệu

02/11/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

₫ 120 triệu

02/11/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

28 m2
₫ 3.5 triệu

02/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

228 m2
₫ 18 tỷ

02/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

80 m2
₫ 26 triệu

02/08/2020