Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 306
Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

₫ 45 triệu

11/21/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

75 m2
₫ 70 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

70 m2
₫ 45 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

210 m2
₫ 128 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

265 m2
₫ 5 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

60 m2
₫ 62 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

100 m2
₫ 59 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

90 m2
₫ 57 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

50 m2
₫ 32 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

50 m2
₫ 50 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

75 m2
₫ 85 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

50 m2
₫ 38 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

55 m2
₫ 16 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

50 m2
₫ 75 triệu

11/14/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

90 m2
₫ 65 triệu

11/14/2020