Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 342
Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

₫ 90 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

₫ 24 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

540 m2
₫ 180 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

107 m2
₫ 80 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

120 m2
₫ 60 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

960 m2
₫ 160 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

80 m2
₫ 95 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

80 m2
₫ 60 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

150 m2
₫ 45 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

24 m2
₫ 12 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

95 m2
₫ 30 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

95 m2
₫ 30 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

35 m2
₫ 20 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

180 m2
₫ 130 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

60 m2
₫ 47 triệu

07/02/2020