Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 177
Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

25 m2
3
3
₫ 16 triệu

10/19/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

₫ 230 triệu

10/17/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

₫ 25 triệu

10/16/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 70 triệu

10/10/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

₫ 85 triệu

10/10/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

₫ 9 triệu

10/07/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

30 m2
3
3
₫ 5 triệu

10/05/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Mai

20 m2
3
3
₫ 4.5 triệu

10/05/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

30 m2
3
₫ 6 triệu

10/05/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

₫ 80 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

₫ 45 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Liên

₫ 800 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thịnh Quang

₫ 350 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

60 m2
4
₫ 25 triệu

09/24/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 20 triệu

09/23/2020