Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 271
Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

30 m2
3
4
₫ 6 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Mai

20 m2
3
3
₫ 4.5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

30 m2
3
3
₫ 5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

30 m2
3
₫ 5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

30 m2
3
₫ 4.6 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

30 m2
3
₫ 4.5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

75 m2
4
3
₫ 8 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

30 m2
3
3
₫ 8 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

110 m2
₫ 120 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

50 m2
2
2
₫ 4 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

30 m2
3
₫ 6 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

30 m2
2
3
₫ 5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

30 m2
2
4
₫ 6 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

28 m2
3
3
₫ 5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

475 m2
₫ 70 triệu

12/11/2019