Cho thuê nhà phố tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 281
Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

70 m2
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Liên

60 m2
₫ 22 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

60 m2
₫ 47 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

60 m2
₫ 90 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

300 m2
₫ 55 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

250 m2
₫ 55 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 220 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

90 m2
₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

100 m2
0
₫ 19 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

₫ 35 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

65 m2
6
6
₫ 35 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

54 m2
0
6
₫ 65 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

60 m2
₫ 28 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Liên

60 m2
₫ 45 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

75 m2
₫ 60 triệu

02/21/2020