Cho thuê nhà phố tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 174
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

52 m2
₫ 28 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

₫ 15 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

71 m2
1
1
₫ 65 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

150 m2
8
8
₫ 170 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

140 m2
6
6
₫ 111 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

70 m2
6
6
₫ 52 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

80 m2
10
6
₫ 76 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

70 m2
4
4
₫ 40 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

160 m2
8
6
₫ 230 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

50 m2
4
4
₫ 18 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

70 m2
6
4
₫ 28 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

70 m2
7
5
₫ 30 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

45 m2
4
3
₫ 17 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

110 m2
8
4
₫ 40 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

200 m2
8
₫ 180 triệu

02/17/2020