Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 176
Cho thuê Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 200 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

80 m2
₫ 40 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

65 m2
₫ 16 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

₫ 12 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 40 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

100 m2
₫ 90 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

210 m2
₫ 55 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

300 m2
₫ 60 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

168 m2
₫ 30 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

₫ 12 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 50 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

40 m2
₫ 25 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

370 m2
₫ 1 tỷ

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

360 m2
₫ 130 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

40 m2
₫ 27 triệu

07/03/2020