Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 29
Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 40 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 12 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Đông

300 m2
Bắc
6
7
₫ 11 triệu

09/19/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 1 tỷ

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

110 m2
₫ 145 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

120 m2
₫ 28 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

80 m2
₫ 22 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

250 m2

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

80 m2
₫ 20 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

80 m2

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

50 m2

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

200 m2

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

1500 m2

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Nại Hiên Đông

120 m2
₫ 30 triệu

09/18/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

85 m2
₫ 25 triệu

09/18/2020