Cho thuê nhà phố tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 71
Cho thuê nhà phố nguyên căn 4 tầng, 413 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

152 m2
Tây Nam
8
3
₫ 28 tỷ

02/08/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

480 m2
Đông Nam
3
6
₫ 32 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

₫ 33 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

100 m2
3
4
₫ 17.5 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

80 m2
2
2
₫ 12 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

100 m2
3
3
₫ 15 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

₫ 17 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

60 m2
Tây
4
4
₫ 14 tỷ

02/15/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

100 m2
3
2
₫ 15 triệu

02/15/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

60 m2
Đông
2
2
₫ 8 triệu

02/15/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

62 m2
₫ 20 triệu

02/14/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

₫ 55 triệu

02/14/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

60 m2
Đông Nam
2
1
₫ 4.5 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

56 m2
₫ 13 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

₫ 9 triệu

02/13/2020