Cho thuê nhà phố tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 14 của 14
Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

150 m2
₫ 40 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

81 m2
4
₫ 18 triệu

01/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

160 m2
₫ 35 triệu

01/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

₫ 12 triệu

01/07/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

300 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

07/02/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phương Sài

96 m2
₫ 4 triệu

11/27/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

3281 m2
Tây Bắc
₫ 25 triệu

10/24/2017

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

100 m2
Bắc
2
1
₫ 6 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

65 m2
₫ 8.5 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thắng

70 m2
Tây
2
1
₫ 5 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

110 m2
Đông Nam
₫ 18 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

300 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

08/02/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

81 m2
Đông Nam
₫ 7 triệu

07/31/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phương Sài

113 m2
Tây Bắc
₫ 6 triệu

06/18/2017