Cho thuê nhà phố tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 20
Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

150 m2
₫ 40 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

81 m2
4
₫ 18 triệu

01/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

160 m2
₫ 35 triệu

01/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

60 m2
₫ 10 triệu

01/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

₫ 12 triệu

01/07/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

180 m2
₫ 35 triệu

01/07/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

80 m2
Đông Bắc
3
₫ 25 triệu

01/07/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 35 triệu

01/07/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

₫ 10 triệu

01/06/2020

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

₫ 10 triệu

12/29/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

300 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

07/02/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phương Sài

96 m2
₫ 4 triệu

11/27/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

3281 m2
Tây Bắc
₫ 25 triệu

10/24/2017

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

100 m2
Bắc
2
1
₫ 6 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

65 m2
₫ 8.5 triệu

09/29/2017