Cho thuê nhà phố tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 35
Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quang Vinh

75 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 5 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quang Vinh

525 m2
2
1
₫ 40 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thanh Bình

72 m2
Tây
4
3
₫ 26 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố 12 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

144 m2
Tây
12
8
₫ 40 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

35 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

200 m2
2
1
₫ 12 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Hiệp

250 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 22 triệu

11/5/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

90 m2
5
4
₫ 15 triệu

10/30/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

285 m2
4
5
₫ 20 triệu

10/30/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

400 m2
₫ 30 triệu

10/28/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

150 m2
Nam
3
2
₫ 8 triệu

5/16/2018

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

100 m2
3
2
₫ 3 triệu

4/9/2018

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

80 m2
₫ 3 triệu

1/6/2018

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hiệp Hòa

200 m2
Nam
₫ 6 triệu

12/3/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quang Vinh

40 m2
₫ 6 triệu

9/29/2017