Cho thuê nhà phố tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 10 của 10
Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

300 m2
Đông Nam
₫ 20 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

325 m2
Tây Bắc
4
2
₫ 10 triệu

12/01/2017

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

100 m2
4
4
₫ 15 triệu

11/28/2017

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

125 m2
Bắc
2
1
₫ 2.7 triệu

10/06/2017

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

100 m2
3
3
₫ 10 triệu

09/15/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

120 m2
₫ 9 triệu

08/01/2017

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Phú Cường

120 m2
Đông
2
1
₫ 8 triệu

04/04/2017

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Phú Lợi

1000 m2
3
4
₫ 50 triệu

01/17/2017

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

120 m2
Tây
2
1
₫ 6 triệu

07/26/2016

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

306 m2
1
1
₫ 18 triệu

07/21/2016