Kết quả trang 3 cho Cho thuê mặt bằng tại Việt Nam

31 - 45 của 2665
Cho thuê Mặt bằng 160 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

160 m2
₫ 30 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

1530 m2
₫ 50 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

100 m2
₫ 10 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng 155 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

155 m2
₫ 14 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng 70 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

70 m2
₫ 15 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng 52 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

52 m2
₫ 15 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng 0 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 25 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

1000 m2
₫ 12 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai

60 m2
₫ 11 triệu

01/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai

55 m2
₫ 12.5 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Đông Mỹ

3600 m2
₫ 276 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Lệ Chi

₫ 91.2 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 172.5 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1500 m2
₫ 75 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1700 m2
₫ 81.6 triệu

01/22/2020