Kết quả trang 229 cho Cho thuê Mặt bằng tại Việt Nam

3421 - 3435 của 4955
Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Xã Mê Linh

600 m2
₫ 36 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

40 m2
₫ 16 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

1000 m2
₫ 45 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Mai Đình

500 m2
₫ 26 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

56 m2
₫ 25 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 450 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Xã Mê Linh

450 m2
₫ 23 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 35 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

55 m2
₫ 25 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Phù Lỗ

500 m2
₫ 26 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

135 m2
₫ 1.2 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Mai Đình

900 m2
₫ 63 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

45 m2
₫ 16.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Thị trấn Sóc Sơn

400 m2
₫ 20 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

60 m2
₫ 25 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

5000 m2
₫ 55 triệu

07/01/2020