Kết quả trang 207 cho Cho thuê Mặt bằng tại Việt Nam

3091 - 3105 của 4783
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

1000 m2
₫ 80 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Long Châu

2600 m2
₫ 255 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 144 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 230 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

1400 m2
₫ 100 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng 130 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

130 m2
₫ 32 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

5500 m2
₫ 300 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Giang

6000 m2
₫ 410 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng 220 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

220 m2
₫ 180 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng 222 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

222 m2
₫ 65 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

3000 m2
₫ 230 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng 0 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 600 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng 130 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

130 m2
₫ 38 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng 60 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

60 m2
₫ 14 triệu

07/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 231 triệu

07/31/2020