Kết quả trang 2 cho Cho thuê mặt bằng tại Việt Nam

16 - 30 của 7580
Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

140 m2
₫ 25 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

200 m2
₫ 12 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Nhất

20 m2
₫ 5 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

155 m2
₫ 24 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 15 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Toàn

200 m2
Đông Nam
₫ 20 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

68 m2
₫ 10 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 20 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

120 m2
₫ 13 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

75 m2
₫ 15 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

225 m2
₫ 17 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

75 m2
₫ 19 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

60.5 m2
₫ 12 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

52 m2
₫ 15 triệu

11/24/2020

Cho thuê mặt bằng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

96 m2
₫ 13 triệu

11/24/2020