Cho thuê mặt bằng tại Vĩnh Phúc

1 - 15 của 26
Cho thuê Kho xưởng 1010 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Xã Đạo Đức

1010 m2
₫ 82 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 4050 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Hùng Vương

4050 m2
₫ 210 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Xã Gia Khánh

5000 m2

11/7/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Hùng Vương

1000 m2
₫ 75 triệu

8/14/2018

Cho thuê Kho xưởng 2005 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh

2005 m2
₫ 80 triệu

1/12/2018

Cho thuê Kho xưởng 1560 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh

1560 m2
₫ 80 triệu

12/26/2017

Cho thuê Kho xưởng 2005 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh

2005 m2
₫ 80 triệu

10/31/2017

Cho thuê Kho xưởng 4005 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh

4005 m2
₫ 60 triệu

10/27/2017

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Xã Bá Hiến

10000 m2

10/11/2017

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Xuân Hòa

1000 m2
₫ 25 triệu

9/27/2017

Cho thuê Kho xưởng 2005 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh

2005 m2
₫ 50 triệu

9/12/2017

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Xã Bá Hiến

1000 m2

7/10/2017

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Xuân Hòa

1000 m2
₫ 20 triệu

1/19/2017

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Xã Tiền Châu

4000 m2
₫ 35 triệu

4/23/2016

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Xã Tiền Châu

4000 m2

4/21/2016