Cho thuê Mặt bằng tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 41
Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

2000 m2
₫ 180 triệu

07/13/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 179 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

179 m2
₫ 350 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 3083.4 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

3083.4 m2
₫ 100 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 22 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

22 m2
Tây Nam
1
₫ 5.5 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 22 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

22 m2
Tây Nam
1
₫ 5.5 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

90 m2
₫ 100 triệu

07/10/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 350 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

350 m2
₫ 30 triệu

07/10/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 112 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

112 m2
5
₫ 25 triệu

07/10/2020

Cho thuê Mặt bằng 210 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

210 m2
₫ 30 triệu

07/09/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 270 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

270 m2
₫ 40 triệu

07/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 800 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

800 m2
Đông
30
₫ 57 triệu

07/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 800 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

800 m2
Đông
30
₫ 57 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 450 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

450 m2
₫ 50 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 6486 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

6486 m2
₫ 45 triệu

07/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

40 m2
1
₫ 6.5 triệu

07/08/2020