Cho thuê Mặt bằng tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 93
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

150 m2
₫ 50 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

35 m2
Tây Nam
1
₫ 7 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 900 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

900 m2
₫ 200 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

140 m2
₫ 45 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 270 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

270 m2
₫ 75 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

20 m2
₫ 6.5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

20 m2
₫ 7 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

170 m2
Nam
1
₫ 22 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

30 m2
₫ 7 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

55 m2
₫ 15 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

400 m2
₫ 32 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

40 m2
₫ 12 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 33 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

33 m2
1
₫ 7 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

150 m2
2
₫ 45 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

40 m2
₫ 12 triệu

07/01/2020