Cho thuê mặt bằng tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 19
TOP
Mặt bằng kinh doanh BINGSU-KEM Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

68 m2
₫ 230 triệu

02/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 93 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

93 m2
₫ 28 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng 100 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

100 m2
Tây Nam
₫ 35 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 042 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

042 m2
₫ 8.5 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

35 m2
₫ 6.5 triệu

02/19/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

400 m2
Đông Nam
₫ 26 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 130 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

130 m2
₫ 50 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng 55 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

55 m2
₫ 20 triệu

02/14/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

80 m2
1
₫ 35 triệu

02/11/2020

Cho thuê Mặt bằng 55 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

55 m2
₫ 20 triệu

02/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

250 m2
₫ 20 triệu

02/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

1500 m2
₫ 150 triệu

02/10/2020

Cho thuê Mặt bằng 100 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

100 m2
₫ 38 triệu

02/08/2020