Cho thuê Mặt bằng tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 50
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 4.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

30 m2
₫ 4.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

20 m2
Đông Nam
₫ 4.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 4 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 4.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

30 m2
₫ 4.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

40 m2
1
₫ 10 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 520 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

520 m2
5
5
₫ 125 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1120 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

1120 m2
₫ 280 tỷ

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

50 m2
Tây Bắc
2
₫ 10 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 137 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

137 m2
₫ 52 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

₫ 65 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 27 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 06

27 m2
₫ 89 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 115 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

115 m2
₫ 150 triệu

08/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 2775 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

2775 m2
₫ 250 triệu

08/02/2020