Cho thuê Mặt bằng tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 106
Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

1300 m2
₫ 130 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 450 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà

450 m2
₫ 25 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

300 m2
₫ 22 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

160 m2
₫ 20 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

2800 m2
₫ 150 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

2800 m2
₫ 150 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

6000 m2
₫ 440 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

500 m2
Tây
1
₫ 38 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

400 m2
₫ 25 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

300 m2
1
₫ 22 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 180 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

180 m2
Tây
1
₫ 11 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

200 m2
1
₫ 17 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 170 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

170 m2
Tây
1
₫ 13 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

160 m2
₫ 11 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 155 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

155 m2
₫ 15 triệu

07/01/2020