Cho thuê mặt bằng tại Phường Tân Phong, Quận 7

1 - 15 của 60
Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

2000 m2
₫ 140 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 226 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

226 m2
₫ 84 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 34 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 87 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

87 m2
₫ 28 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 33 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 153 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

153 m2
₫ 32 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 406 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

406 m2
₫ 110 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 92 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

92 m2
₫ 50 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 50 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 50 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 410 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

410 m2
₫ 100 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 136 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

136 m2
₫ 55 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 34 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 28 triệu

11/12/2019