Cho thuê mặt bằng tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 117
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 38 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

38 m2
Đông
₫ 10 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

40 m2
Bắc
₫ 5 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 25 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

25 m2
₫ 6 triệu

11/22/2019

Cho thuê Kho xưởng 330 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

330 m2
₫ 31.35 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
₫ 196 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 36 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

36 m2
₫ 8.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Mặt bằng 50 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

50 m2
₫ 12 triệu

11/19/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 122 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

122 m2
₫ 40 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

900 m2
₫ 55 triệu

11/19/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

45 m2
Bắc
1
₫ 11 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 180 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

180 m2
₫ 18 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

100 m2
₫ 10 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

900 m2
₫ 71 triệu

11/18/2019