Cho thuê Mặt bằng tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 219
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

07/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

07/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

07/13/2020

Cho thuê Mặt bằng 0 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 90 triệu

07/12/2020

Cho thuê Mặt bằng 0 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 84 triệu

07/12/2020

Cho thuê Mặt bằng 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 84 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 34 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng 140 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

140 m2
₫ 65 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 153 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

153 m2
₫ 32 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 33 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 28 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 34 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 84 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

07/11/2020