Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Cho thuê mặt bằng tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 48
Bộ lọc

Phường 10, Quận 6

₫ 900 triệu

15/11/2020

Bình Phú, Phường 10, Quận 6

128 m2
₫ 64 triệu

29/10/2020

Tháp Mười, Phường 02, Quận 6

56 m2
₫ 38 triệu

29/10/2020

Bà Hom, Phường 13, Quận 6

76 m2
₫ 34 triệu

29/10/2020

Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6

115 m2
₫ 85 triệu

29/10/2020

Bà Hom, Phường 13, Quận 6

80 m2
₫ 38 triệu

29/10/2020

Đường Số 25, Phường 10, Quận 6

80 m2
₫ 19 triệu

29/10/2020

Hậu Giang, Phường 05, Quận 6

44 m2
₫ 51 triệu

29/10/2020

Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6

56 m2
₫ 15 triệu

29/10/2020

Bà Hom, Phường 13, Quận 6

80 m2
₫ 19 triệu

29/10/2020

Chợ Lớn, Phường 10, Quận 6

84 m2
₫ 30 triệu

29/10/2020

Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6

102 m2
₫ 45 triệu

29/10/2020

Hậu Giang, Phường 06, Quận 6

80 m2
₫ 64 triệu

29/10/2020

Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

57 m2
₫ 20 triệu

29/10/2020

Hậu Giang, Phường 06, Quận 6

52 m2
₫ 43 triệu

29/10/2020