Cho thuê mặt bằng tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 48
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 900 triệu

11/15/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

128 m2
₫ 64 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

56 m2
₫ 38 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

76 m2
₫ 34 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

115 m2
₫ 85 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

80 m2
₫ 38 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 19 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

44 m2
₫ 51 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

56 m2
₫ 15 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

80 m2
₫ 19 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

84 m2
₫ 30 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

102 m2
₫ 45 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

80 m2
₫ 64 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

57 m2
₫ 20 triệu

10/29/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

52 m2
₫ 43 triệu

10/29/2020